Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img
Prístup k informáciám spoločnosti
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.


 Ekonomické informácie  Zmluvy  Ostatné informácie
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejnenia Príloha
Zmluva o nájme 2012 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o nájme Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 072/12-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 064/12-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 064/12-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o dodávke a odbere tepla Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 121/11-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Mandátna zmluva č. 49/10-3 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o prevode obchodného podielu 1557/2008 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o kontokorentnom úvere 13000 Eur 18.12.2013 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |
Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze