Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img
Prístup k informáciám spoločnosti
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.


 Ekonomické informácie  Zmluvy  Ostatné informácie
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejnenia Príloha
Hlásenie o množstve vypustených látok 2017 Eur 25.1.2018 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2017 Eur 25.1.2018 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2016 Eur 22.2.2017 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2015 Eur 22.2.2016 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených znečisťujúcich látok v r.2016 Eur 22.2.2017 PrílohaPDF
Opatrenie Ministerstva financií SR- regulované nájomné Eur 1.1.2012 PrílohaPDF
Teplo-štandardy kvality Eur 17.2.2015 PrílohaPDF
Správa o faktických zisteniach 2013 Eur 23.9.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0377/2011 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0347/2011 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0021/2013 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Dodatok k protokolu č. 310/2012 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Protokol č. 310/2012 o výsledku vykonanej kontroly Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
Protokol o výkone inšpekcie práce Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
Slovenská obchodná inšpekcia - rozhodnutie Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
Protokol o výsledku kontroly hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
Poverenie na výkon kontroly č. 727/01 Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 | Následujúca strana
Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze