Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img
Prístup k informáciám spoločnosti
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.


 Ekonomické informácie  Zmluvy  Ostatné informácie
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejnenia Príloha
Zmluva o preverení Eur 1.3.2018 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2-2018 Eur 1.1.2018 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 1-2018 Eur 1.1.2018 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2 Eur 1.1.2017 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 1 Eur 1.1.2017 PrílohaPDF
Zmluva o vykonávaní opráv a údržby 1_2016 OU Eur 1.7.2016 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2-2016 Eur 1.1.2016 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 1-2016 Eur 1.1.2016 PrílohaPDF
Zmluva o dielo Energetický audit Eur 2.12.2015 PrílohaPDF
Zmluva o dodávke ZP č.SC2015/010 Eur 20.2.2015 PrílohaPDF
Zmluva o vykonávaní opráv a údržby č.1/2015/ O a Ú Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2 Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 1 Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
Zmluva o vykonaní opráv a údržby č.2/2015/ O a Ú Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. 066/12-4 Eur 22.08.2014 PrílohaPDF
Zmluva o vykonávaní opráv a údržby č. 1/2014/O a Ú Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2014 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva pre zabezpečenie obsluhy zónovej regulácie obytného domu Cyrila a Metoda 72, 74, 76 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 870650167-4-2013 o nájme pozemkov Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 | Následujúca strana
Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze