Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img

KONTAKTNÉ ÚDAJE Kontakty Byvaterm

Mestský podnik služieb Vrútky, s. r. o.

Cyrila a Metoda 29
03861 Vrútky

tel. 043/ 42 81 027, 043/ 42 81 028

 

e-mail:

byvaterm.vr@stonline.sk, mpsvrutky@mpsvrutky.sk, lickova@mpsvrutky.sk, simonaholonkova@gmail.com, pullmann@mpsvrutky.sk

web: www.mpsvrutky.sk

STRÁNKOVÉ HODINY Stránkove hodiny Byvaterm
Pondelok: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

Spoločnosť BYVATERM, s.r.o. bola založená uzatvorením spoločenskej zmluvy medzi Mestom Vrútky a MARTICO, s.r.o. Martin dňa 27.11.1995.
Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2008 MARTICO, s.r.o. previedla celý svoj obchodný podiel na Mesto Vrútky.

Od tohoto dňa je Mesto Vrútky 100%- ným a jediným spoločníkom BYVATERM, s.r.o.

Od svojho vzniku hlavnou náplňou činnosti spoločnosti bola výroba a rozvod tepla, správa nehnuteľností a výkon ostatných činností na základe požiadaviek Mesta Vrútky a jeho občanov. Od 01.09.2011 spoločnosť rozšírila svoje služby o opravy a údržbu v oblasti vodoinštalačných, kúrenárskych a elektrikárskych prác, kontakt na zodpovednú osobu 0911 956 119.

Od septembra 2012 spoločnosť rozšírila svoju obchodnú činnosť o prevádzkovanie verejných parkovacích plôch na území mesta Vrútky. 

 

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka Mesta Vrútky s účinnosťou od 01.05.2013 pôsobí spoločnosť BYVATERM, s.r.o. pod novým obchodným menom 

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Zmena obchodného mena nemá vplyv na zmluvy a iné právne vzťahy spoločnosti, ktoré zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny. Rovnako všetky daňové identifikačné údaje a údaje bankového spojenia zostávajú nezmenené.

 

DOMOVÝ PORIADOK

Dňa 18.4.2017 bol mestským zastupiteľstvom vo Vrútkach schválený domový poriadok pre nájomné byty mesta Vrútky v správe Mestského podniku služieb Vrútky, s.r.o.

 

Dôležité oznámenie!

Oznamujeme týmto nájomníkom mestských bytov platiacich nájomné do pokladne, že hotovostné platby prijímame najneskôr 31.10.2018. Od 1.11.2018 výkon správy mestských bytov vykonáva Mesto Vrútky a platby nájomného je potrebné buď poukazovať na účet zriadený Mestom Vrútky alebo v hotovosti platiť do pokladne na Mestskom úrade vo Vrútkach. Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci Mestského úradu vo Vrútkach.

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. naďalej pokračuje vo svojej obchodnej činnosti, ktorú vykonával aj doteraz. Jedinou zmenou v činnosti spoločnosti je prechod výkonu správy mestských bytov pod Mesto Vrútky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze