Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img

KONTAKTNÉ ÚDAJE Kontakty Byvaterm

 Mestský podnik služieb Vrútky, s. r. o.

Cyrila a Metoda 29
03861 Vrútky

tel. 043/ 42 81 028, 0911 236 459

      043/42 81 027 (k 1.4.2019 t.č. zrušené)

 

e-mail:

byvaterm.vr@stonline.sk, mpsvrutky@mpsvrutky.sk, lickova@mpsvrutky.sk, simonaholonkova@gmail.com

web: www.mpsvrutky.sk

STRÁNKOVÉ HODINY Stránkove hodiny Byvaterm
Pondelok: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

                                          O Z N A M

     Na základe rozhodnutia konateľa Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. zo dňa 11.01.2021, v súvislosti so závermi Bezpečnostnej rady SR pre koronavírus, vyhlásenia Hlavného hygienika SR a v zmysle par. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečenosti a ochrane zdravia pri práci Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. oznamuje, že

                              dňom od 11.01.2021 do odvolania

bola zamestnancom Mestského podniku služieb, s.r.o. nariadená práca z domu. V uvedenom čase je možné zamestnancov kontaktovať telefonicky: 0911236459,

prípadne prostredníctvom e-mailu: simonaholonkova@gmail.com.

 

Ďalší postup Mestského podniku služieb Vrútky, s.r.o. bude včas zverejnený na našej web stránke.

 

Vo Vrútkach dňa 05.01.2021                 v.r. Mgr. Simona Holonková - konateľ spoločnosti

 

 

 

  

Spoločnosť BYVATERM, s.r.o. bola založená uzatvorením spoločenskej zmluvy medzi Mestom Vrútky a MARTICO, s.r.o. Martin dňa 27.11.1995.
Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2008 MARTICO, s.r.o. previedla celý svoj obchodný podiel na Mesto Vrútky.

Od tohoto dňa je Mesto Vrútky 100%- ným a jediným spoločníkom BYVATERM, s.r.o.

Od svojho vzniku hlavnou náplňou činnosti spoločnosti bola výroba a rozvod tepla, správa nehnuteľností a výkon ostatných činností na základe požiadaviek Mesta Vrútky a jeho občanov. Od 01.09.2011 spoločnosť rozšírila svoje služby o opravy a údržbu v oblasti vodoinštalačných, kúrenárskych a elektrikárskych prác, kontakt na zodpovednú osobu 0911 236 459..

Od septembra 2012 spoločnosť rozšírila svoju obchodnú činnosť o prevádzkovanie verejných parkovacích plôch na území mesta Vrútky. 

 

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka Mesta Vrútky s účinnosťou od 01.05.2013 pôsobí spoločnosť BYVATERM, s.r.o. pod novým obchodným menom 

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Zmena obchodného mena nemá vplyv na zmluvy a iné právne vzťahy spoločnosti, ktoré zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny. Rovnako všetky daňové identifikačné údaje a údaje bankového spojenia zostávajú nezmenené.

 

 

 

 

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. naďalej pokračuje vo svojej obchodnej činnosti, ktorú vykonával aj doteraz. Jedinou zmenou v činnosti spoločnosti je prechod výkonu správy mestských bytov pod Mesto Vrútky a od 1.1.2020 činnosti spojených s prevádzkou parkovacích plôch.

 

 OZNAM

 
Dňa 19.1.2021 o 10:40 hod došlo k poruche na časti horúcovodu, ktorý je v
správe spoločnosti STEFE Martin, a.s. s masívnym únikom obehovej vody z
horúcovodu. Únikom vody došlo k poklesu tlaku v systéme, čo malo za
následok výpadok technologického zariadenia zdroja. Po zistení miesta
poruchy a zabezpečení úniku obehovej vody, sa začal systém dopĺňať. Po
doplnení horúcovodu na požadované parametre bude dodávka tepla obnovená.
Predpoklad obnovenia dodávky tepla do horúcovodu je do 17:00.

     

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 


Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze