Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img

KONTAKTNÉ ÚDAJE Kontakty Byvaterm

Mestský podnik služieb Vrútky, s. r. o.

Cyrila a Metoda 29
03861 Vrútky

tel. 043/ 42 81 028

      043/42 81 027 (k 1.4.2019 t.č. zrušené)

 

e-mail:

byvaterm.vr@stonline.sk, mpsvrutky@mpsvrutky.sk, lickova@mpsvrutky.sk, simonaholonkova@gmail.com

web: www.mpsvrutky.sk

STRÁNKOVÉ HODINY Stránkove hodiny Byvaterm
Pondelok: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

Spoločnosť BYVATERM, s.r.o. bola založená uzatvorením spoločenskej zmluvy medzi Mestom Vrútky a MARTICO, s.r.o. Martin dňa 27.11.1995.
Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2008 MARTICO, s.r.o. previedla celý svoj obchodný podiel na Mesto Vrútky.

Od tohoto dňa je Mesto Vrútky 100%- ným a jediným spoločníkom BYVATERM, s.r.o.

Od svojho vzniku hlavnou náplňou činnosti spoločnosti bola výroba a rozvod tepla, správa nehnuteľností a výkon ostatných činností na základe požiadaviek Mesta Vrútky a jeho občanov. Od 01.09.2011 spoločnosť rozšírila svoje služby o opravy a údržbu v oblasti vodoinštalačných, kúrenárskych a elektrikárskych prác, kontakt na zodpovednú osobu 0911 236 459..

Od septembra 2012 spoločnosť rozšírila svoju obchodnú činnosť o prevádzkovanie verejných parkovacích plôch na území mesta Vrútky. 

 

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka Mesta Vrútky s účinnosťou od 01.05.2013 pôsobí spoločnosť BYVATERM, s.r.o. pod novým obchodným menom 

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Zmena obchodného mena nemá vplyv na zmluvy a iné právne vzťahy spoločnosti, ktoré zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny. Rovnako všetky daňové identifikačné údaje a údaje bankového spojenia zostávajú nezmenené.

 

 

 

 

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. naďalej pokračuje vo svojej obchodnej činnosti, ktorú vykonával aj doteraz. Jedinou zmenou v činnosti spoločnosti je prechod výkonu správy mestských bytov pod Mesto Vrútky a od 1.1.2020 činnosti spojených s prevádzkou parkovacích plôch.

 

 

 

                                        O  Z  N  A  M

            Na základe rozhodnutia konateľa Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. zo dňa 19.5.2020, v súvislosti so závermi Bezpečnostnej rady SR pre koronavírus, vyhlásenia Hlavného hygienika SR a v zmysle § 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. oznamuje, že

                            dňom od 20.5.2020

zamestnanci Mestského podniku služieb Vrútky, s.r.o. pracujú v štandardnom režime spoločnosti.

Zákazníkom sa aj naďalej odporúča, aby prednostne vybavovali veci elektronickou poštou, resp. telefonicky.

Pri návšteve Mestského podniku služieb Vrútky je potrebné dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia ( povinné nosenie pokrývky nosa a úst, vstup do spoločnosti po jednej osobe).

 

      

Vo Vrútkach, 19.5.2020                                                                                                                         

 Mgr. Simona Holonková, v.r., konateľ spoločnosti

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 


Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze