Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img

KONTAKTNÉ ÚDAJE Kontakty Byvaterm

 Mestský podnik služieb Vrútky, s. r. o.

Cyrila a Metoda 29
03861 Vrútky

tel. 043/ 42 81 028, 0911 236 459

      043/42 81 027 (k 1.4.2019 t.č. zrušené)

 

e-mail:

 mpsvrutky@mpsvrutky.sk, lickova@mpsvrutky.sk, simonaholonkova@gmail.com

web: www.mpsvrutky.sk

STRÁNKOVÉ HODINY Stránkove hodiny Byvaterm
Pondelok: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

 OZNAM

Vážení zákazníci,

dňa 16.2.2023 od 07:00 hod  budú naši zamestnanci vykonávať opravu havárie na horúcovodnom napájači DN500. Z uvedeného dôvodu dôjde k poklesu parametrov v horúcovodnom systéme v mestských častiach Podháj, Záturčie, Košúty, Priekopa a v meste Vrútky.

Naši zamestnanci budú na odstraňovaní poruchy nepretržite pracovať a obnovenie parametrov horúcovodného systému predpokladáme najneskôr do 18:00 hod.

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

 

Spoločnosť BYVATERM, s.r.o. bola založená uzatvorením spoločenskej zmluvy medzi Mestom Vrútky a MARTICO, s.r.o. Martin dňa 27.11.1995.
Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2008 MARTICO, s.r.o. previedla celý svoj obchodný podiel na Mesto Vrútky.

Od tohoto dňa je Mesto Vrútky 100%- ným a jediným spoločníkom BYVATERM, s.r.o.

Od svojho vzniku hlavnou náplňou činnosti spoločnosti bola výroba a rozvod tepla, správa nehnuteľností a výkon ostatných činností na základe požiadaviek Mesta Vrútky a jeho občanov. Od 01.09.2011 spoločnosť rozšírila svoje služby o opravy a údržbu v oblasti vodoinštalačných, kúrenárskych a elektrikárskych prác, kontakt na zodpovednú osobu 0911 236 459..

Od septembra 2012 spoločnosť rozšírila svoju obchodnú činnosť o prevádzkovanie verejných parkovacích plôch na území mesta Vrútky. 

 

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka Mesta Vrútky s účinnosťou od 01.05.2013 pôsobí spoločnosť BYVATERM, s.r.o. pod novým obchodným menom 

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Zmena obchodného mena nemá vplyv na zmluvy a iné právne vzťahy spoločnosti, ktoré zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny. Rovnako všetky daňové identifikačné údaje a údaje bankového spojenia zostávajú nezmenené.

 

 

 

 

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. naďalej pokračuje vo svojej obchodnej činnosti, ktorú vykonával aj doteraz. Jedinou zmenou v činnosti spoločnosti je prechod výkonu správy mestských bytov pod Mesto Vrútky a od 1.1.2020 činnosti spojených s prevádzkou parkovacích plôch.

 

 

     

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 


Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze